klimatizácia budov a kancelárií - klimatizácie najvyššej kvality

Aj Vás trápi ako vybrať vhodnú klimatizáciu?
Pomôžeme Vám. Porovnanie klimatizačných zariadení LG, TOSHIBA, ARTEL, DAIKON

Komerčné klimatizácie veľkých budov - TOSHIBA VRF

Len dobrá klimatizácia zaručí príjemné prostredie bez alergických príznakov. Vždy vyberajte kvalitnú klímu a nezabudnite na pravidelný servis a čistenie Vášho klimatizačného zariadenia.

klimatizácia, klimatizácie

Klimatizačné systémy pre veľké budovy - VRF
Najpokrokovejšie riešenia v oblasti komerčnej klimatizácie

Vďaka nepretržitému vývoju jestvujúcich klimatizačných systémov bol v roku 2004 uvedený do predaja nový VRF-systém klimatizácie - Systém Super Modular Multi (S-MMS) na chladivo R410A. Následne v roku 2005 to bol modulárne zostavený 3-rúrkový systém S-HRM, ktorý je založený na princípe spätného zíkavania tepla a pracuje taktiež s chladivom R410A. Najdôležitejším cieľom Toshiby za posledných 47 rokov bolo vyvinúť a vyrobiť vysokokvalitné a najmodernejšie klimatizačné jednotky pomocou inovatívnych technológií po každej stránke.


Typový rad jednotiek VRF 410A - Inovatívne technológie

 • Nové DC-dvojité rotačné piestové kompresory
 • Jedinečné dvojité invertory v každej vonkajšej jednotke
 • Nová konštrukcia ventilátora s veľkým priemerom pre lepšie prúdenie vzduchu
 • Nová konštrukcia tepelného výmenníka pre vyššiu energetickú účinnosť
 • Nové vonkajšie jednotky VRF R410A
 • Vylepšená konštrukcia lopatiek ventilátora pre rovnomernejšie prúdenie vzduchu a nižšiu turbulenciu
 • Optimalizované pre energeticky účinné, ozón nepoškodzujúce chladivo R410A
 • Väčšie dĺžky rozvodov pre dosiahnutie vyššej flexibility

Klimatizácie radu Toshiba R-410A VRF

ART cool klimatizácie LG

S najnovšou generáciou zariadení VRF, S-MMS a S-HRM vyrvorila Toshiba novú úroveň pre technologické parametre. Sem sa radia kompresory na jednosmerný prúd a dvojité rotačné piestové kompresory nachádzajúce sa vo všetkých vonkajších jednotkách, navrhnuté pre maximálnu kompatibilitu s chladivom R-410A. Pomocou týchto dvojitých kompresorových systémov dochádza k rovnomernejšiemu rozdeleniu záťaže v prevádzke, pričom prevádzkovú sekvenciu vonkajších jednotiek a individuálnych kompresorov reguluje špeciálny regulátor.

Táto inovatívna technológia umožňuje aj optimalizáciu a vyrovnanie prevádzkových časov každého konštrukčného prvku, čím výrazne zlepšuje spoľahlivosť systému ako celku. Nové regulačné systémy Toshiba volia pre prevádzku tepelný výmenník a kompresor s nižším počtom prevádzkových hodín, dôsledkom čoho zariadenie dosahuje výkon s maximálnou účinnosťou. Takto je zabezpečená kontinuálna optimalizácia príkonu a v porovnaní s bežnými systémami zap./vyp. dochádza k jeho zníženiu až do 30%.
Klimatizácie Toshiba s dvojitým invertorom a s použitím vysokovýkonného chladiva R-410A nový rad systémov S-MMS a S-HRM ponúka zákazníkom najmodernejšiu klimatizačnú techniku s ohľadom na energetickú účinnosť. Hodnoty koeficienta EER sa pohybujú až do 4,1, pri čiastočnej záťaži do 8,3 pri 20°C TK a hodnoty COP až do 3,80, pri čiastočnej záťaži do 5,77 pri 1 °C TK.

Čo najnižšia hlučnosť klimatizačných zariadení

Jedným z hlavných cieľov Toshiby je zlepšenie kvality života vo vnútornom ako aj vonkajšom prostredí. Pri vonkajších jednotkách je pre kvalitu životných podmienok hlavným určujúcim kritériom nízka hlučnosť klimatizačných jednotiek. Toshiba dopracovala k spôsobu ako eliminovať nárast hlučnosti pri nábehu vnútorných jednotiek. Pre tento účel slúži automatický, hluk tlmiaci mód klimatizácie a mód nočnej prevádzky. Hladiny dosahovanej hlučnosti sa pohybujú hlboko pod 50 db(A). Taktiež výlučné používanie invertorových kompresorov výraznou mierou prispieva k k nízkej emisii hluku, ktorá je porovnateľná so šumením lístia.

Nižšia hladina hlučnosti vonkajších jednotiek
Vďaka použitiu automatického, hluk tlmiaceho módu, nízko hlučnej funkcie nočnej prevádzky a výlučného použitia invertorových kompresorov sa podarilo radikálne znížiť prevádzkovú hlučnosť nielen pri nábehu kompresorov. Pomocou automatického hluk tlmiaceho módu prepína systém automaticky na tento mód pri poklese vonkajšej teploty a pri znížení klimatizačnej záťaže. Nočná prevádzka umožňuje okrem toho chod systému pri hlučnosti nižšej ako 50 dB(A).

Príklady využitia VRF systémov


Nový VRF-systém ponúka bezpečnosť, spoľahlivosť, komfort pri obsluhe a modulárnu konštrukciu. Hlavnými výhodami sú flexibilnosť pri dispozičnom riešení, dlhá životnosť pri súčasne vyššej energetickej úspore. Typickými pre využitie týchto jednotiek sú objekty s požiadavkami na nízku energetickú náročnosť. Najčastejšie sa inštalujú v nákupných centrách, administratívnych budovách a predovšetkým v hoteloch. Vďaka takmer bezhlučnej prevádzke trojrúrkového systému pribúdajú aplikácie VRF aj vo výškových obytných objektoch, kde je potrebné klimatizovať viacero miestností. Široká paleta flexibilných vnútorných jednotiek (od podstropnej jednotky s výkonom 7,5 kW až po nástenné jednotky s výkonom 0,6 kW) pokrýva akékoľvek nároky. Vnútorné jednotky s priamym odparom ponúkajú veľa výhod: jednoduchú a finančne nenáročnú montáž ako aj presnú reguláciu výkonu. Okrem toho je k dispozícii kompletný rad tepelných výmenníkov vzduch/vzduch pre zabezpečenie miestností nachádzajúcich sa uprostred budov čerstvým vzduchom. Jednotky S-MMS a S-HRM sú sami osebe ideálne pre splnenie najnáročnejších požiadavok.

Kancelárie

Klimatizované priestory môžu byť rozčlenené do viacerých menších alebo väčších dielčích celkov. Široká ponuka vnútorných klimatizačných jednotiek vrátane kazetových, kanálových a parapetných a mnohé možnosti ich kombinácií vedú k dokonalým riešeniam. Zariadenia sú mimoriadne výkonné a nenápadné

Hotely

Pri využití v hoteloch je možné do jedného chladiaceho okruhu integrovať až do 48 vnútorných jednotiek. Výkon jednej alebo viacerých vnútorných jednotiek je pritom možné znížiť na prevádzkové minimum, čo vedie k výraznej energetickej úspore ako aj k rýchlejšej amortizácii vynaložených nákladov a k vyššej úrovni komfortu.
Modulárna konštrukcia systémov so spätným získavaním tepla (S-HRM) umožňuje zostaviť zariadenia s výkonom od 10,7 kW. Systém ponúka ideálne riešenie pre budovy s paralelnou prevádzkou kúrenia a chladenia.

Nákupné centrá

Systémy VRF ponúkajú maximálnu flexibilitu. Výhodne sa dajú použiť aj v malých obchodoch. Najväčším kladom sú:

 • dosiahnutie požadovaného chladiaceho výkonu
 • jednoduchá montáž
 • maximálna spoľahlivosť