klimatizácia budov a kancelárií - klimatizácie najvyššej kvality

Aj Vás trápi ako vybrať vhodnú klimatizáciu?
Pomôžeme Vám. Porovnanie klimatizačných zariadení LG, TOSHIBA, ARTEL, DAIKON

Bytové klimatizácie TOSHIBA

Len dobrá klimatizácia zaručí príjemné prostredie bez alergických príznakov. Vždy vyberajte kvalitnú klímu a nezabudnite na pravidelný servis a čistenie Vášho klimatizačného zariadenia.

klimatizácia, klimatizácie

Bytové klimatizácie - alebo klíma Toshiba Residental

Séria nových splitových klimatizačných zariadení TOSHIBA RAS otvára v oblasti klimatizácii miestností nové dimenzie. Vďaka novým technológiam je prevádzka týchto zariadení mimoriadne úsporná a bezhlučná, čím predstavuje firma TOSHIBA svetovú špičku v oblasti klimatizácie. Elektrostatický vzduchový filter klimatizačných zariadení filtruje prach, peľ a baktérie, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Spolu s umývatelným filtrom zabezpečuje skutočne čistý vzduch. Klimatizácia je vybavená žalúziami na usmernenie vzduchu želaným smerom. Prístroje sú vybavené infračerveným diaľkovým ovládaním, ktoré zabezpečuje všetky funkcie zariadenia - chladenie - odvlhčovanie - filtrácia vzduchu - kúrenie vrátane automatickej prevádzky zariadenia.

 

ART cool klimatizácie LG


V oblasti klimatizácie vládne silná konkurencia, v ktorej obstoja len producenti, ktorí neustále pracujú na vylepšovaní kvality svojich výrobkov. V konkurenčnom prostredí vynikajú klimatizácie Toshiba predovšetkým kvalitou, ktorú výrobca na rozdiel od mnohých iných na prvé miesto. Filozofia pre dosiahnutie špičkovej kvality sa dotýka každej jednej klimatizačnej jednotky.

  • Hlavnými vlastnosťami TOPSHIBA klíma sú:
    • široké možnosti využitia
    • nízka hlučnosť
    • vylepšená úprava vzduchu
    • invertorová technológia

Lepšia kvalita vzduchu

Jedným z hlavných cieľov výskumu Toshiby je eliminácia nečistôt zo vzduchu a to aj pri zariadeniach s nižším výkonom. Pritom sa zameriava hlavne na prírodné materiály, a na prečistenie a dezinfekciu vzduchu používa predovšetkým výťažky z rastlín.

Prepracované technologické riešenie klimatizačných jednotiek Toshiba prináša veľa výhod, ktoré spočívajú v širokých možnostiach využitia, nízkej hlučnosti klímy, vylepšenej kvalite vzduchu a v celkovom komforte. Takýto komfort vie Toshiba garantovať vysoko presnou reguláciou teploty, ktorú dosahuje predovšetkým použitím invertorovej technológie klimatizačných zariadení. Vďka invertorom je možné dosiahnuť nastavenú teplotu vo veľmi krátkom čase a udržať ju bez výkyvov.

Inverterová technológia klimatizácií

Na základe rozsiahleho poznania Toshiby o špecifických vlastnostiach invertorov sa podarilo vyriešiť dva problémy naraz - úsporu elektrickej energie súčasne so zvýšením výkonu, kotré otvárajú možnosti pre dálšie vylepšovanie technických detailov.

Stupeň účinnosti elektrického zariadenia, napríklad motora, udáva pomer hodnoty príkonu k výkonu. Za ideálnych podmienok by pri motore mal byť prijatý elektrický príkon na 100% premenený na mechanický.

V dôsledku rozdielnych teplôt miestností môže aj pri invetorovom klimatizačnom zariadení dôjsť k odchýlke od ideálneho stavu. Pri vysokej záťaži (veľký rozdiel medzi požadovanou a skutočnou hodnotou teploty miestnosti) k akej dochádza napríklad pri nábehu klimatizačného zariadenia, pracuje invertor v móde PAM, pretože tu dosahujeme stupeň účinnosti až do 99%.
Pri menšej záťaži (malý rozdiel medzi požadovanou a skutočnou hodnotou teploty miestnosti) prevádzke je elektrický príkon najnižší. Prevádzka v móde PWM zaručuje najvyššiu účinnosť pri najnižšej spotrebe elektrickej energie. Veľa invertorových klimatizačných jednotiek využíva aspoň jedno z týchto ovládaní; len DC Hybrid Invertor Toshiba integruje obe technológie paralelne.

Ochrana živtného prostredia

Toshiba tak u klimatizáciách ako aj vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia berie ohľad na úradné nariadenia týkajúce sa redukcie emisií z chladív do atmosféry. Tento postoj zastáva nielen preto, aby dodržovala zákony, ale aj preto, že základom filozofie Toshiby je záujem o úžitok pre človeka a záujem o životné prostredie.

Začlenenie klimatizačných jednotiek Toshiba do tried podlá energetickej účinnosti, ktorými sa určuje účinnosť výkonu zariadenia pri plnej záťaži (nominálna hodnota) je presvedčivým dôkazom v prospech vysokej technickej úrovne jednotiek Toshiba. Mnohé zo zariadení Toshiba dosahujú hodnoty najvyššej triedy "A" a práve vďaka invertorovým systémom je možné dosiahnuť reálne ročné úspory energetických nákladov až do výšky 50%.

Hlučnosť klimatizačných jednotiek je pri nízkych ale aj pri vysokých otáčkach veľmi nízka a požiadavka na vytvorenie požadovanej teploty je pritom rýchlo a účinne splnená.
Klimatizačné jednotky Toshiba poskytujú maximálny komfort. Keď si na diaľkovom ovládači navolíte "Quiet", ventilátor prepne na supernízku rýchlosť a zníži hlučnosť jednotky o 3dB (A), len na 23dB (A).

Cez noc je teplota ovzdušia zvyčajne nižšia ako cez deň. Po stlačení tlačidla "Comfort Sleep" (v chladiacom režime), pripustíme na dobu dvoch až troch hodín zvýšenie teploty v miestnosti o jeden stupeň za hodinu, čím zabezpečíme optimálny komfort počas spánku.